Prowadzący:
IMG_2515_edit-ok
Beata Kowalska-Krochmal

Doktor nauk medycznych

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

waldemar_ikon
Waldemar Ferschke

Lek. Med. Epidemiolog
V-ce prezes MEDISEPT

Ekspert w dziedzinie epidemiologii i transmisji zakażeń, wykładowca, coach i twórca systemu bezpieczeństwa przeciwepidemicznego dla firm.

Podczas szkolenia poruszymy następujące tematy:

Przyczyny narastania oporności bakterii na antybiotyki.

Antybiotykoterapia empiryczna- kiedy i na jakich zasadach?

Antybiotykoterapia celowana – czy na pewno właściwie ją stosujemy?

Zasady różnicowania kontaminacji, kolonizacji, nosicielstwa i infekcji bakteriami.

MIC antybiotyków a skuteczność terapii zakażeń.
przedstawimy problem narastania oporności na preparaty dezynfekcyjne i antybiotyki oraz sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem
Webinarium jest skierowane do:
Pielęgniarek Epidemiologicznych i Pielęgniarek Naczelnych
Lekarzy i Działów Zamówień Szpitalnych
Farmaceutów i Kierowników Aptek Szpitalnych

PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – LECZNICZYCH

 • Dyrektorów i Kierowników
 • Lekarzy i Pielęgniarek
O prowadzących:
Beata Kowalska-Krochmal

Doktor nauk medycznych

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • Dr n.med. w zakresie biologii medycznej.
 • Specjalista mikrobiologii klinicznej.
 • Stanowisko i miejsce pracy:
 • Adiunkt , Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
 • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Forum Zakażeń”.
 • Członek Zarządu Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej.
 • Autor ponad 80 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych ..
 • Wiodące temat badań naukowych:
 • Wrażliwość na antybiotyki i mechanizmy lekooporności u bakterii izolowanych od pacjentów hospitalizowanych.
 • Możliwe efekty skojarzonego działania antybiotyków wobec szczepów wieloopornych.
 • Wykorzystanie parametrów mikrobiologicznych w optymalizacji terapii antybiotykami.
Waldemar Ferschke

Lek. Med. Epidemiolog
V-ce prezes MEDISEPT

Ekspert w dziedzinie epidemiologii i transmisji zakażeń, wykładowca, coach i twórca systemu bezpieczeństwa przeciwepidemicznego dla firm.

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Jest specjalistą w zakresie epidemiologii. Ukończył studia podyplomowe: „Kontrola zakażeń szpitalnych” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz „Planowanie i Marketing” w Polsko – Amerykańskim Instytucie Zarządzania.Doświadczenie zawodowe zdobył w Szpitalu Kolejowym w Lublinie oraz w firmie MEDISEPT, gdzie od 2015 roku kieruje działem badań i rozwoju preparatów do dezynfekcji i metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
 • Od 25 lat uczestniczy w wielu seminariach i imprezach branżowych związanych z tematyką higieny szpitalnej zarówno jako słuchacz jak i wykładowca. Jest autorem wielu publikacji na temat problematyki kontroli zakażeń, w tym. m.in. w miesięczniku „Zakażenia”:
  • – „Zastosowanie „dobrych” bakterii w profilaktyce zakażeń szpitalnych- potencjał, możliwości i zagrożenia.”
  • – „Ocena skuteczności mikrobiologicznej preparatów dezynfekcyjnych w świetle aktualnych i proponowanych norm europejskich.”
  • – „Czystość powietrza w bloku operacyjnym.”
  • – „Sens podejmowania działań profilaktycznych przeciwko wirusowi grypy.”
  • – „Polio niedokończona eradykacja.”
  • – „Monitoring jakości dezynfekcji rąk – przegląd możliwości i perspektyw niektórych rozwiązań stosowanych na świecie.”